facebook
05
Apr
Competitie:

CAMPANIA PROMO?IONAL? “CEL MAI BUN AGENT 2010”


Regulamentul Oficial


TERMENI ?I DEFINI?II:


Promo?ia – campania promo?ional? CEL MAI BUN AGENT 2010“

OrganizatorVALCO SA 

Regulament Oficial – termenii ?i condi?iile campaniei promo?ionale “CEL MAI BUN AGENT 2010”

SEC?IUNEA 1.   ORGANIZATORUL ?I REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promo?ional? “CEL MAI BUN AGENT 2010” (”Promo?ia”) este organizat? ?i desf??urat? de VALCO SA, cu sediul in SEINI, str Somes nr 44, jud Maramures, având Codul Unic de înregistrare 2197570 atribut fiscal RO, reprezentat? de RODICA RUSZ, în calitate de  Director General (denumit? în continuare “Organizator”). Participan?ii la Promotie sunt obliga?i s? respecte termenii ?i condi?iile Regulamentului Oficial al Promo?iei, potrivit celor men?ionate mai jos (denumite în continuare “Regulament Oficial”).    

Regulamentul Oficial este întocmit ?i va fi f?cut public pe site-ul companiei: www.distileriilevalco.ro ,  începând cu data de 01.03.2010 ?i pn? la data de 31.12.2010 sau prin solicitare telefonic? la num?rul 0262-490.411. Organizatorul îi rezerv? dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modific?ri s? intre în vigoare dup? anun?ul prealabil al acestor modific?ri pe site-ul companiei.

SEC?IUNEA 2.   DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansat? la data de 01.03.2010 ?i va dura pân? la data de 31.12.2010. Campania se va desf??ura cu respectarea datelor specific men?ionate, a?a cum sunt prev?zute în prezentul Regulament Oficial.

SEC?IUNEA 3.   DESCRIEREA PREMIILOR

Premiile Campaniei “CEL MAI BUN AGENT 2010” se acord? în func?ie de performantele in vanzarea produselor din portofoliul VALCO, de c?tre agentii distribuitorilor, respectiv merchandiserii din marile lanturi de magazine.

 VALCO SA (“Organizatorul”) va premia agentii distribuitorilor, inclusiv merchandiserii dup? cum urmeaz?:

1. pentru cea mai buna distributie numerica, cea mai buna distributie calitativa, cea mai mare cifra de afaceri, cel mai mare numar de sticle vandute, cea mai buna merchantizare.

2. conditiile de mai sus se refera la toate produsele incluse in portofoliul VALCO sau listate in Magazinele partenere. Competitia se va desfasura lunar, iar intervalul de calcul al performantelor va fi de la data de 01 la 31 ale fiecarei luni. Castigatorii vor fii desemnati pe baza rapoartelor oferite de distribuitori/vanzatori/supervisori, dupa incheierea lunii, intr-un interval de 3-5 zile.

3. Premiile se vor acorda lunar, in tichete cadou, pana la data de 10 a lunii urmatoare.

SEC?IUNEA 4.   MODUL DE FUNC?IONARE A CONCURSULUI

Participan?ii la promo?ia CEL MAI BUN AGENT 2010sunt agentii distribuitorilor, respectiv merchandiserii din marile lanturi de magazine.

Pentru organizarea ?i desf??urarea concursului, SC VALCO SA nu va percepe participan?ilor nici o tax? de participare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, cu conditia de a ii instiinta in prealabil pe participanti.

Orice modificare a regulilor de participare la promo?ie, a mecanismului promo?iei, a perioadei validit??ii promo?iei vor fi anun?ate pe site-ul companiei: www.distileriilevalco.ro

SEC?IUNEA 5.  DREPTUL DE PARTICIPARE

Promo?ia este deschis? tuturor agentilor distribuitori ai produselor VALCO

SECTIUNEA 6.  ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apari?iei unui eveniment ce constituie for?? major?, inclusiv în cazul imposibilit??ii Organizatorului, din motive independente de voin?a sa, de a continua prezenta Campanie.

SECTIUNEA 7.  REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la aceast? Campanie, participan?ii sunt de acord s? respecte prevederile, termenii ?i condi?iile prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament Oficial este valabil pentru perioada 01.03.2010 – 31.12.2010.

SC VALCO SA