facebook
17
May
Anunt Public

                                                         ANUNT PUBLIC

                                      privind decizia etapei de incadrare

 

SC VALCO SA cu sediul in localitatea Seini, str. Somes, nr. 44, jud Maramures, titular al proiectului <Distilerie fructe > , propus a fi realizat in oras Seini, str. Eroilor ( DN1C) ,fn, jutetul Maramures, anunta publicul interesat asupra luarii Deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Maramures: "nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate" in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata , pentru proiectul mai sus mentionat .

Proiectul Deciziei Etapei de Incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Maramures, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. Maramures, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmmm.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii /obsrvatii la Proiectul Deciziei Etapei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentui anunt in presa.