CAMPANIA PROMOŢIONALĂ “CEL MAI BUN AGENT 2010”


Regulamentul Oficial


TERMENI ŞI DEFINIŢII:


Promoţia – campania promoţională CEL MAI BUN AGENT 2010“

OrganizatorVALCO SA 

Regulament Oficial – termenii şi condiţiile campaniei promoţionale “CEL MAI BUN AGENT 2010”

SECŢIUNEA 1.   ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania promoţională “CEL MAI BUN AGENT 2010” (”Promoţia”) este organizată şi desfăşurată de VALCO SA, cu sediul in SEINI, str Somes nr 44, jud Maramures, având Codul Unic de înregistrare 2197570 atribut fiscal RO, reprezentată de RODICA RUSZ, în calitate de  Director General (denumită în continuare “Organizator”). Participanţii la Promotie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Promoţiei, potrivit celor menţionate mai jos (denumite în continuare “Regulament Oficial”).    

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public pe site-ul companiei: www.distileriilevalco.ro ,  începând cu data de 01.03.2010 şi pînă la data de 31.12.2010 sau prin solicitare telefonică la numărul 0262-490.411. Organizatorul îîi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după anunţul prealabil al acestor modificări pe site-ul companiei.

SECŢIUNEA 2.   DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansată la data de 01.03.2010 şi va dura până la data de 31.12.2010. Campania se va desfăşura cu respectarea datelor specific menţionate, aşa cum sunt prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 3.   DESCRIEREA PREMIILOR

Premiile Campaniei “CEL MAI BUN AGENT 2010” se acordă în funcţie de performantele in vanzarea produselor din portofoliul VALCO, de către agentii distribuitorilor, respectiv merchandiserii din marile lanturi de magazine.

 VALCO SA (“Organizatorul”) va premia agentii distribuitorilor, inclusiv merchandiserii după cum urmează:

1. pentru cea mai buna distributie numerica, cea mai buna distributie calitativa, cea mai mare cifra de afaceri, cel mai mare numar de sticle vandute, cea mai buna merchantizare.

2. conditiile de mai sus se refera la toate produsele incluse in portofoliul VALCO sau listate in Magazinele partenere. Competitia se va desfasura lunar, iar intervalul de calcul al performantelor va fi de la data de 01 la 31 ale fiecarei luni. Castigatorii vor fii desemnati pe baza rapoartelor oferite de distribuitori/vanzatori/supervisori, dupa incheierea lunii, intr-un interval de 3-5 zile.

3. Premiile se vor acorda lunar, in tichete cadou, pana la data de 10 a lunii urmatoare.

SECŢIUNEA 4.   MODUL DE FUNCŢIONARE A CONCURSULUI

Participanţii la promoţia CEL MAI BUN AGENT 2010sunt agentii distribuitorilor, respectiv merchandiserii din marile lanturi de magazine.

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului, SC VALCO SA nu va percepe participanţilor nici o taxă de participare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, cu conditia de a ii instiinta in prealabil pe participanti.

Orice modificare a regulilor de participare la promoţie, a mecanismului promoţiei, a perioadei validităţii promoţiei vor fi anunţate pe site-ul companiei: www.distileriilevalco.ro

SECŢIUNEA 5.  DREPTUL DE PARTICIPARE

Promoţia este deschisă tuturor agentilor distribuitori ai produselor VALCO

SECTIUNEA 6.  ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

SECTIUNEA 7.  REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament Oficial este valabil pentru perioada 01.03.2010 – 31.12.2010.

SC VALCO SA